ceník


Rychlost připojení West1

         10 Mbps / 10 Mbps                                200,- Kč
nad 10 Mbps / 10 Mbps                                 450 ,- Kč (jen některé oblasti)

V některých oblastech může být cena navýšena z důvodu pronájmu prostor pro umístění zařízení uživateů.
Platba musí být uhrazena to znamená připsána na náš účet k 25.dni kalendářního měsíce
předcházejícího kalendářnímu měsíci předplacenému. Předplatné bude čerpáno vždy
následující měsíc.
Údaje pro platby:
Bankovní účet: 192791061 / 0600
VS: (číslo vám bylo sděleno při zřízení přípojky)

V případě nejasnosti kolem ne/uhrazené platby volejte nebo pošlete SMS na: 603 246 652
Tvar SMS: Jméno,Příjmení,VS,datum platby zaúčtování ve vaší bance.

- Změna bankovního účtu
Číslo nového účtu najdete v    ceníku a platbách. Nadále používejte nové číslo BÚ.
Variabilní symbol zůstává stejný.
                                         Copyright © 2012 West1.eu