Email - nastavení
Pro příjem a odesílání elektronické pošty doporučuji používat webmail. Jde tedy o přístup k vaší poště
přímo z webových stránek na kterých jste si schránku zaregistrovali.Tento přístup je umožněn ze všech
počítačů v Internetu na celém světě. Pokaždé najdete svoji poštu tak, jak jste ji naposled zanechali.
Pokud chcete používat poštovního klienta např. Thunderbird nebo Microsoft Outlook a jiné, musíte
správně v klientu nastavit položky POP3 a SMTP nebo IMAP. Bude to vyžadovat trochu snahy, znalostí,
nebo pomoc někoho zkušeného.
Například pro Seznam : server pro odchozí poštu: smtp.seznam.cz, ssl šifrování, port:465,zapnout
SMTP autentifikaci (ověřování uživatelského jména a hesla na SMTP serveru.)
Jaké jsou adresy POP3, IMAP a SMTP serverů seznam?
Nastavení pro volny.cz najdete po přihlášení do vaší schránky v záložce Nápověda.
Nastavení adresy POP3, IMAP a SMTP serverů centrum?

Když vyčerpáte všechny možnosti nastavení, na žádost a po ověření možností vašeho
 poskytovatele emailu vám umožníme odesílat poštu z našeho SMTP serveru.