Oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti West1.

Všeobecné obchodní podmínky

Návrh smlouvy

Ceník

Provozní podmínky

Předávací protokol

Specifikace služby