ceník


Rychlost připojení West1

         10 Mb/s                                242,- Kč
         30 Mb/s                                363.- Kč
         50 mb/s                                484,- Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH
Ceny dalších služeb jsou uvedeny v Ceníku, který je v záložce " Ke stažení"

V některých oblastech může být cena navýšena z důvodu pronájmu prostor pro umístění zařízení uživateů.
Platba musí být uhrazena to znamená připsána na náš účet k 25.dni kalendářního měsíce
předcházejícího kalendářnímu měsíci předplacenému. Předplatné bude čerpáno vždy
následující měsíc.V případě nejasnosti kolem ne/uhrazené platby volejte nebo pošlete SMS na: 603 246 652
Tvar SMS: Jméno,Příjmení,VS,datum platby zaúčtování ve vaší bance.